LLYWELYN ab OWAIN ap CYNFRIG MOEL (fl. c. 1480?), bardd

Enw: Llywelyn Ab Owain Ap Cynfrig Moel
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cadwyd nifer o'i gywyddau brud ac un cywydd crefyddol o'i waith mewn llawysgrifau. Ymddengys mai'r un gŵr oedd ef â'r Llywelyn ab Owain y cadwyd nifer arall o'i gywyddau brud.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.