LLYWELYN ap GWILYM ap RHYS (16eg ganrif), bardd

Enw: Llywelyn ap Gwilym ap Rhys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cadwyd peth o'i waith mewn llawysgrifau, sef cywydd marwnad i Syr Wiliam Gruffydd (yr olaf) o'r Penrhyn (NLW MS 5273D (78b)) a Swansea MS. 1 (246), a chywydd i ddelw Grist ym Mangor (NLW MS 3048D (72)). Y mae'n debyg mai efe hefyd biau'r cywydd a geir yn Cardiff MSS. 7 (421), 64 (658), 65 (64), a Cwrtmawr MS 23B (162b).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.