LLYWELYN ap HYWEL ap IEUAN ap GRONW (fl. c. 1480?), bardd

Enw: Llywelyn ap Hywel ap Ieuan ap Gronw
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd enghreifftiau o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau. Yn eu plith ceir barddoniaeth grefyddol, yn cynnwys cywydd i'r creiriau o Rufain, cywydd i'r angau, cywydd i oes dyn, ac awdl i Dduw. Erys hefyd ei gywydd marwnad i Tomas ap Gruffudd o Abermarlais, a chywydd i erchi ŵyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.