LLYWARCH LLAETY (fl. c. 1140-60), un o feirdd cyfnod y Tywysogion

Enw: Llywarch Llaety
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: un o feirdd cyfnod y Tywysogion
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Erys cyfres o'i englynion i Lywelyn ap Madog ap Maredudd o Bowys mewn llawysgrifau. Y mae'n bosibl mai'r un gŵr oedd ef â LLYWARCH Y NAM, bardd y ceir cyfres arall o englynion ganddo i'r un tywysog.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.