MARKS, DAVID (1788 - 1871), cerddor

Enw: David Marks
Dyddiad geni: 1788
Dyddiad marw: 1871
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd yn 1788 ym mhlwyf Cilrhedyn, Sir Gaerfyrddin. Saer maen ydoedd wrth ei alwedigaeth. Yr oedd yn adnabyddus fel cerddor, a gwnaeth wasanaeth mawr trwy fynd oddi amgylch i gynnal dosbarthiadau cerddorol. Cyfansoddodd amryw o donau; ceir ' Cannon Street ' a ' Manchester ' yn yr Haleliwia Drachefn, 1855. Bu farw 3 Hydref 1871 yn Ffynnon-drain, plwyf Eglwys Newydd, ger Caerfyrddin.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.