Cywiriadau

MATHEW ap LLYWELYN GOCH (fl. c. 1360-1400?), bardd

Enw: Mathew Ap Llywelyn Goch
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Cadwyd o leiaf ddau gywydd o'i waith mewn llawysgrifau, sef cywyddau i ddau ŵr o Ogledd Cymru, Wiliam Sion o Benarth ac Olfyr ap Tomas o Langedwyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Cywiriadau

MATHEW ap LLYWELYN GOCH

Cywirer y fl. i ganol y 16eg ganrif. O'r Neuadd-wen yn Llanerfyl yr oedd Olfyr ap Tomas. Ei wraig oedd o Langedwyn.

Awdur

  • Dr Enid Pierce Roberts

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.