MORGAN, EVAN ('Llew Madog'; 1846 - 1920), cerddor

Enw: Evan Morgan
Dyddiad geni: 1846
Dyddiad marw: 1920
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd 27 Mawrth 1846 yn Tyndre, Morfa Bychan, ger Porthmadog. Saer dodrefn ydoedd wrth ei alwedigaeth. Cymerodd ddiddordeb mewn cerddoriaeth yn ieuanc, meddai ar lais da, a daeth yn ddatganwr o gryn fri yn yr ardaloedd cylchynol i Borthmadog. Yr oedd hefyd yn fardd lled dda. Cyfansoddodd lawer o donau, a threfnodd alawon Cymreig i seindorf Porthmadog. Enillodd bedair gwaith ar gyfansoddi tonau yng nghymanfa ganu Annibynwyr Sir Gaernarfon. Galwodd y dôn gyntaf a gyfansoddodd yn ' Llanerch,' enw'r fferm agosaf at ei gartref. Canwyd llawer ar ei dôn ' Salem,' 8.7, ond cofir amdano'n bennaf fel cyfansoddwr y dôn ' Tyddyn Llwyn,' 8.7.4. Bu farw 1 Tachwedd 1920 a chladdwyd ef ym mynwent Ynyscynhaearn, Porthmadog.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.