MORGAN, HENRY (bu farw 1559) esgob

Enw: Henry Morgan
Dyddiad marw: 1559
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: esgob
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

Ganwyd ym Mhebidiog yn Nyfed, a'i dderbyn i Brifysgol Rhydychen 1515, gan raddio B.C.L. yn 1522 a D.C.L. yn 1525. Yn fuan wedi hynny daeth yn brifathro Neuadd S. Edward yno. Derbyniodd urddau, a daeth yn rheithor Castell Walwyn yn Nyfed; daliodd wedyn swyddi a bywiolaethau yn esgobaethau Lincoln ac Exeter. Penodwyd ef yn esgob Tyddewi gan y frenhines Mari yn 1554, a daliodd y swydd nes i Elizabeth ei dwyn oddi arno yn 1559. Ymneilltuodd i Wolvercote, ger Rhydychen, lle y bu farw 23 Rhagfyr 1559. Claddwyd ef yn Wolvercote.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/