NOTT, Sir WILLIAM (1782 - 1845), milwr

Enw: William Nott
Dyddiad geni: 1782
Dyddiad marw: 1845
Rhiant: Charles Nott
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: milwr
Maes gweithgaredd: Milwrol
Awdur: Samuel Henry Fergus Johnston

Ganwyd 20 Ionawr 1782 gerllaw Castell Nedd, mab Charles Nott, Shobdan, sir Henffordd. Cafodd ei addysg yng Nghastell Nedd ac yn ysgol ramadeg y Bont-faen hyd 1794, pryd y daeth ei dad yn dafarnwr gwesty'r 'Ivy Bush' yn nhref Caerfyrddin. Yn 1798 ymunodd â chorff o wirfoddolwyr yng Nghaerfyrddin a chan iddo ddyfod i hoffi'r bywyd milwrol ymadawodd (1800) am yr India lle y cafodd gomisiwn swyddog yn y ' Bengal European Regiment.' Bu'n gwasnaethu yn yr India - ar wahân i egwyl fer yn 1822 a dreuliodd yng Nghaerfyrddin - hyd nes iddo ymneilltuo oblegid afiechyd yn 1844. Digwyddodd yr hyn yr enillodd fwyaf o enw iddo'i hun o'i blegid yn y rhyfel Afghan cyntaf, pryd yr arweiniodd lu o wŷr o Kandahar, gan orchfygu'r Afghaniaid yn Chuznee yn 1842 ac ymwthio ymlaen wedi hynny i Kabul. Treuliodd y cyfnod ar ôl ei ymneilltuad yng Nghaerfyrddin, lle y bu farw ar 1 Ionawr 1845. Claddwyd ef yn eglwys S. Pedr. Y mae cofgolofn iddo ar y sgwâr yng Nghaerfyrddin a elwir yn awr yn Nott Square.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.