OWEN ap SIÔN ap RHYS (ail hanner y 16eg ganrif), bardd, o Drefeilir.

Enw: Owen Ap Siôn Ap Rhys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Drefeilir
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Benjamin George Owens

Ceir cywyddau o'i eiddo yn Pen. MS. 104, N.L.W. MS. 1559, a B.M. Add. MSS. 14882, 14906, 14967, 14982.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/