OWEN, DAVID (‘Dafydd y Garreg Wen’; 1711 - 1741), telynor

Enw: David Owen
Ffugenw: Dafydd y Garreg Wen
Dyddiad geni: 1711
Dyddiad marw: 1741
Rhiant: Gwen Humphreys (née Roberts)
Rhiant: Owen Humphreys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: telynor
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Bedyddiwyd 27 Ionawr 1711 (cofnod yn Llyfrgell Coleg y Gogledd), mab Owen Humphreys, Ynyscynhaearn, Sir Gaernarfon, a Gwen (Roberts), Isallt Fawr, Llanfihangel-y-Pennant (Eifionydd) - gweler J. E. Griffith, Pedigrees, 353. Fe'i dygwyd i fyny'n delynor, ac y mae llawer o draddodiadau amdano; priodolir iddo'r alawon ‘Dafydd y Garreg Wen,’ ‘Codiad yr Ehedydd,’ a ‘Difyrrwch Gwyr Cricieth.’ Bu farw ar 2 Awst 1741, a chladdwyd ef ym mynwent Ynyscynhaearn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/