OWEN, IFAN (IEUAN) TUDUR (bu farw 1625?), bardd a bonheddwr

Enw: Ifan (Ieuan) Tudur Owen
Dyddiad marw: 1625?
Priod: Elizabeth Owen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a bonheddwr
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Robert (Bob) Owen

Yn byw yn Dugoed, plwyf Mallwyd. (Bedyddiwyd plant iddo yn eglwys Mallwyd, 1575-84, a chladdwyd ei wraig, Elizabeth ych Thomas, ym Mallwyd, fis Hydref 1609.) Dywed William Maurice, Cefnybraich, Llansilin, iddo ysgrifennu rhan o Cwrtmawr MS 5B (i-ii) . Ceir peth o'i waith yn y llawysgrifau (isod). Profwyd ei ewyllys yn Llanelwy yn 1625.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.