PAMPLIN, WILLIAM (1806 - 1899), llysieuydd

Enw: William Pamplin
Dyddiad geni: 1806
Dyddiad marw: 1899
Priod: Margaret Pamplin (née Parry)
Priod: Caroline Pamplin (née Hunneman)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llysieuydd
Maes gweithgaredd: Meddygaeth; Natur ac Amaethyddiaeth; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Evan Roberts

Ganwyd yn Chelsea, 5 Awst 1806. Cyhoeddodd yn 1827 restr o blanhigion prin Battersea a Clapham; sgrifennodd lawer i'r Magazine of Natural History; ymgymerth yn 1855 â golygyddiaeth The Phytologist, a phriododd â Caroline Hunneman, merch perchennog y cylchgrawn. Ar amryw ymweliadau â Gogledd Cymru, ymserchodd yn Llandderfel, ac wedi ymddeol o'i fusnes fel llyfrwerthwr a chyhoeddwr yn 1864, cododd dŷ yno (Pen-y-llan), a bu fyw yno weddill ei oes, gan astudio llysieueg ac adar y fro. Bu farw ei wraig yn 1876, ac yn 1878 priododd yntau'r eilwaith â Margaret Parry o Flaen-y-cwm, Bethel (Llandderfel). Bu farw 9 Medi 1899, a chladdwyd yn Llandderfel.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.