PARRY, RHISIART (1665? - 1749), bardd

Enw: Rhisiart Parry
Dyddiad geni: 1665?
Dyddiad marw: 1749
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

tybir ei fod yn frodor o Dyserth, Sir y Fflint. Ceir peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau, a hefyd yn Blodeu-Gerdd Cymry a'r Cydymaith Diddan. Barddoniaeth rydd yw'r rhan fwyaf ohoni - carolau plygain a gwahanol faledi. Nid yw'n glir ai'r un gŵr yw ef â'r Richard Parry, athro ysgol yn y Roe Wen, y cyfeirir at ei waith yn Bibliog. of Welsh Ballads. Dywedir iddo farw yn 1749 yn 83 mlwydd oed a'i gladdu wrth gongl ogleddol eglwys plwyf Dyserth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.