Cywiriadau

PENSON, RICHARD KYRKE (1815? - 1885), pensaer

Enw: Richard Kyrke Penson
Dyddiad geni: 1815?
Dyddiad marw: 1885
Priod: Clara Maria Penson
Rhiant: Frances Penson (née Kirk)
Rhiant: Thomas Penson
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: pensaer
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd, mae'n debyg, yng Nghroesoswallt yn 1815, yn fab i Thomas Penson, ' county surveyor ' siroedd Dinbych a Maldwyn. Dilynodd gamre ei dad, ac yn 1857 daeth yn ' county surveyor ' Caerfyrddin a Cheredigion; yr oedd hefyd yn arlunydd mewn dyfr-liw, ac yn hynafiaethydd (F.S.A. ac aelod o Gymdeithas Hynafiaethol Cymru). Ef a atgyweiriodd blasau Dinefwr a'r Bronwydd; ac atgyweiriodd gryn ddau ddwsin o eglwysi yn hen esgobaeth Tyddewi, heb sôn am godi persondai ac ysgolion. Bu farw yn Llwydlo, 22 Mai 1885, ' yn ei 71 fl. '

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

PENSON, RICHARD KYRKE

Ganwyd 19 Mehefin 1815 yn Owrtyn, Fflint, ac nid yng Nghroesoswallt. Frances (ganwyd Kirk) oedd ei fam a Clara Maria oedd enw ei wraig. Trigai yng Nghilyrychen, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin, yn 1871.

    Dyddiad cyhoeddi: 1997

    Cywiriadau

    Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

    Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.