POWELL, GRIFFITH (1561 - 1620), prifathro Coleg Iesu, Rhydychen

Enw: Griffith Powell
Dyddiad geni: 1561
Dyddiad marw: 1620
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: prifathro Coleg Iesu, Rhydychen
Maes gweithgaredd: Addysg
Awdur: Idris Llewelyn Foster

Ganwyd 1561, mab John ap Hywel, Llansawel, Sir Gaerfyrddin. Ymaelododd yng Ngholeg Iesu yn 1581; graddiodd yn M.A. 1589, ac yn D.C.L. 1599. Etholwyd ef yn gymrawd o'r coleg yn 1589, a dyrchafwyd ef yn brifathro yn 1613. Cyhoeddodd ddau lyfr yn delio ag adrannau o waith Aristotlys (1594 a 1598). Yr oedd Powell yn ŵr o ddylanwad mawr yn ystod ei flynyddoedd fel cymrawd o'r Coleg, a bu'n weithgar iawn yn ceisio cael trefn ar fywyd ac eiddo'r coleg yn ei gyfnod cynnar. Fel prifathro, ymroes i godi adeiladau newydd, a thrwy ei ymdrechion ef yr adeiladwyd y capel a'r ffreutur. Bu farw 15 Mehefin 1620, a chladdwyd ef yn eglwys Mihangel, Rhydychen, gerllaw Coleg Iesu.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/