POWELL, WILLIAM ('Gwilym Pennant '; 1830 - 1902), bardd

Enw: William Powell
Ffugenw: Gwilym Pennant
Dyddiad geni: 1830
Dyddiad marw: 1902
Priod: Powell (née Jones)
Priod: Mary Powell (née Theodore)
Rhiant: Catrin Powell
Rhiant: Ellis Powell
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Thomas Isfryn Jones

Ganwyd fis Awst 1830 yn Tai Duon, Dolbenmaen, Sir Gaernarfon, yn fab i Ellis a Chatrin Powell. Bu'n gweithio mewn chwareli llechi yn Llanberis hyd 17 Ebrill 1852, pryd y symudodd i Lundain yn dorrwr cerrig beddau, etc. Ysgrifennai bob ffurf ar farddoniaeth, a chyhoeddwyd ei waith yn Y Faner, Yr Herald, a chylchgronau eraill. Yr oedd yn gystadlydd brwd mewn eisteddfodau, ac enillodd fedalau arian yn eisteddfod genedlaethol Llandudno (1864), ac yn Abertawe (1863) a Llangefni. Ef oedd y pumed yng nghystadleuaeth y gadair ym Merthyr Tydfil (1888). Priododd (1), Mary Theodore, Llanfair Caereinion, a ganed iddynt bump o blant; a (2), 1895, - Jones o Westminster. Bu farw 16 Gorffennaf 1902, a chladdwyd yn Lundain.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.