PRICE, DAVID ('Dewi Dinorwig '; 1804 - 1874), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur

Enw: David Price
Ffugenw: Dewi Dinorwig
Dyddiad geni: 1804
Dyddiad marw: 1874
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Annibynwyr ac awdur
Maes gweithgaredd: Crefydd; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd yn 1804 ym mhlwyf Llanddeiniolen, Sir Gaernarfon. Ordeiniwyd ef 30 Hydref 1829 yn weinidog eglwys Capel Helyg, Llangybi. Ymhen dwy flynedd aeth yn weinidog ym Mhenybont Fawr, gerllaw Croesoswallt; yno daeth yn adnabyddus fel darlithiwr ar ddirwest hefyd. Ar ôl bod ym Mhenybont Fawr am naw mlynedd symudodd (1843) i Ddinbych. Yno ysgrifennodd lyfr yn dadlau na ddylai Anghydffurfwyr dalu treth yr Eglwys. Yn 1857 ymfudodd i U.D.A., gan weinidogaethu yn olynol yn Utica, Newark (Ohio), a Williamsburg (Iowa). Ysgrifennai ddarnau barddonol ac erthyglau i'r Cenhadwr Americanaidd o dan yr enw ' Dewi Dinorwig.' Ymwelodd â Chymru yn 1868. Cyhoeddodd (1) Y Catecism Cyntaf (Croesoswallt, 1840); (2) Darlith ar Ryddid Crefyddol (Llanrwst, 1844); (3) Dyddiau y Dreth (Dinbych, 1855); (4) Yr Adeiladydd Teuluaidd (Dinbych, 1857). Bu farw yn 1874 a'i gladdu yn Forest Home, U.D.A.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.