REES, JAMES (1803 - 1880), argraffydd a chyhoeddwr

Enw: James Rees
Dyddiad geni: 1803
Dyddiad marw: 1880
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: argraffydd a chyhoeddwr
Maes gweithgaredd: Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: Moelwyn Idwal Williams

Ganwyd yng Nghaerfyrddin, 1803. Ar ôl treulio rhai blynyddoedd yn Llundain aeth i Gaernarfon tua 1831 fel ' foreman ' yn swyddfa William Potter a'i Gwmni. Tua 1840, ar ôl ymneilltuad Potter, ymgymerodd Rees a dwyn ymlaen y swydd fel olynydd iddo. Yn ychwanegol at gyhoeddi y Carnarvon and Denbigh Herald cychwynnodd yr Herald Cymraeg yn 1854 fel newyddiadur ceiniog (gyda James Evans yn olygydd), a bu'n gyfrifol am y ddau newyddiadur hyd 1871 pan gymerwyd hwynt drosodd gan John Evans, Caellenor, Caernarfon. Cafodd ei wneud yn henadur a bu'n faer y dref fwy nag unwaith. Mewn gwleidyddiaeth yr oedd yn Rhyddfrydwr twymgalon. Bu farw 21 Mehefin 1880 yn Heol y Castell, Caernarfon.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.