REES, TIMOTHY (1874 - 1939), esgob Llandaf

Enw: Timothy Rees
Dyddiad geni: 1874
Dyddiad marw: 1939
Rhiant: Catherine Rees
Rhiant: David Rees
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: esgob Llandaf
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

mab David Rees a Catherine ei wraig; ganwyd yn y Llain, Llanbadarn Trefeglwys, Sir Aberteifi, 15 Awst 1874. Cafodd ei addysg yn ysgol Ardwyn, Aberystwyth, ysgol y coleg, Llanbedr-pont-Steffan, a Choleg Dewi Sant, a graddiodd yn B.A. yn 1896. Ar ôl treulio blwyddyn yng Ngholeg Mihangel Sant, Aberdâr, urddwyd ef yn ddiacon yn Rhagfyr 1897, ac yn offeiriad flwyddyn yn ddiweddarach. Bu am ddwy flynedd yn gurad yn Aberpennar, ac yna dychwelyd i Goleg Mihangel Sant yn ddarlithydd. Yn 1906 ymunodd â Chymdeithas yr Atgyfodiad yn Mirfield, sir Gaerefrog; bu yno am chwarter canrif, ac eithrio cyfnod o bum mlynedd (1914-9) pryd y bu'n gaplan yn y fyddin, ac ennill y ' Military Cross.' Bu'n esgob Llandaf o 1931 hyd ei farwolaeth, 29 Ebrill 1939. Claddwyd ef dan gysgod yr eglwys gadeiriol, ac y mae delw efydd ohono ar lawr Capel Mair yno. Yn ystod ei dymor byr fel esgob ymgyflwynodd Timothy Rees yn ddi-arbed i waith yr Eglwys a'r genedl. Yr oedd yn areithydd dan gamp yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac oherwydd ei wresogrwydd a'i ddiffuantrwydd, a ieuwyd â hunan-ddisgyblaeth lem, bu iddo ddylanwad dwfn ar bawb a ddaeth i gyffyrddiad ag ef.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/