RHYS ap HARRI o EUAS (fl. canol y 16eg ganrif?), bardd

Enw: Rhys ap Harri
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Peniarth MS 66 , Peniarth MS 93 ; Llanstephan MS 134 , Llanstephan MS 135 ; Cwrtmawr MS 207B ; NLW MS 3046D , NLW MS 3050D ; NLW MS 970E , NLW MS 4710B , NLW MS 6511B , NLW MS 7191B , NLW MSS 13066B , NLW MS 13072B , NLW MS 13079B , NLW MS 13081B , NLW MS 13167B , NLW MS 13168A ; Cardiff MSS. 12, 18, 26; Hafod MS. 20; a B.M. Add. MSS. 14966, 14977, 14984.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.