ROGER o GONWY (bu farw 1360), brawd o Urdd S. Ffransis

Enw: Roger O Gonwy
Dyddiad marw: 1360
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: brawd o Urdd S. Ffransis
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John James Jones

Y mae'n debyg mai brodor o Gonwy ydoedd. Yn y dogfennau Lladin y mae ei enw yn amrywio — Rogerius de Conveney, R. de Conewey Cambrensis, a R. de Chonnoe. Yr olaf ydyw ffurf ei enw yn yr argraffiad o'r unig un o'i weithiau y gwyddys amdanynt. Bu'n efrydydd yn Rhydychen, a chael y gradd, o D.D. Yr oedd yn aelod o Urdd S. Ffransis yn nhalaith (‘custodia’) Caerwrangon, ond yn 1355 cafodd ddiploma gan y pab Innocent VI yn caniatáu iddo ymsefydlu yn nhalaith Llundain. Enwogir ef yn hanes y Ffransisciaid fel awdur traethodyn yn dwyn y teitl, yn ei ffurf argraffedig, Defensio mendicantium. Ysgrifennodd y gwaith hwn mewn ateb i'r traethodyn, Defensio curatorum, gan Richard FitzRalph, archesgob Armagh. Ysgrifennodd Roger ei draethodyn yn 1357, sef dwy flynedd wedi iddo ymsefydlu yn Llundain. Y pryd hynny ffynnai cryn wrthwynebiad i'r ymarfer o dlodi a chardota ymhlith aelodau'r urdd. Argraffwyd y traethodyn yn gyntaf yn Lyons yn 1494; adargraffwyd ef ym Mharis yn 1511, a cheir ef hefyd yn Monarchia Sancti Romani Imperii, gan M. Goldast, iii.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/