ROWLAND, ELLIS (c. 1650 — c. 1730), ‘Ellis Rowland o Harlech,’ bardd

Enw: Ellis Rowland
Dyddiad geni: c. 1650
Dyddiad marw: c. 1730
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Harlech
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: William Llewelyn Davies

Ychydig o'i hanes sydd yn wybyddus ar wahân i'r hyn a awgrymir gan rai o'i ddarnau barddonol. Canodd i rai o drigolion Ardudwy, e.e. ‘Cywydd ffarwel i'r … Humffrey … Escob Bangor yn awr Escob Henffordd,’ ‘Cywydd marwnad Samuel Poole o Dyddyn y Felin …’ (Talsarnau), ‘Cywydd … o groeso ir Arglwyddes Owen ir Glynn’ (Talsarnau), ‘Cywydd marwnad Edward Lloyd, Cwm bychan 172(8),’ etc. Canodd hefyd garolau plygain, cerddi, ac englynion. Ceir ei waith yn Cardiff MSS. 47, 48, 64, ac yn y llawysgrifau hyn yn Ll.G.C. — Cwrtmawr 12, 69, 128, 230, Glyn Davies 1, Plas Nantglyn 3, Brogyntyn 3, Wynnstay 7, N.L.W. 593, 673, 783, 836, 1238, 1244, 1485, 1578, 2117, 2692, 4971, 6729, 10252, 10744, 12867.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/