SANDERS, IOAN (fl. 1786); cynghorwr Methodistaidd ac emynydd

Enw: Ioan Sanders
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cynghorwr Methodistaidd ac emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Katharine Monica Davies

Yr oedd yn gynghorwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn agos i Bembre, Sir Gaerfyrddin. Cyhoeddodd lyfr o emynau yn 1786 o dan yr enw Hymnau a Chaniadau Duwiol, ar fesurau hen a newydd; gyd a phrofiadau ysgrythurol er cadarnhad i'r gwirionedd (Caerfyrddin, 1786).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.