SION CERI (fl. 1500?-1530?), bardd

Enw: Sion Ceri
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ei enw llawn oedd Siôn ap y Bedo ap Dafydd ap Hywel ap Tudur. (Bodl. Welsh, c. 4, 27b).

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Bodewryd MS. 1; Esgair MS. 2; Brogyntyn MSS. 1, 2, 3; Cwrtmawr MSS. 204, 244, 448; Pen. MSS. 69, 77, 82, 84, 86, 87, 98, 100, 103, 112, 151, 239; Llanstephan MS 15 , Llanstephan MS 30 , Llanstephan MS 35 , Llanstephan MS 47 , Llanstephan MS 53 , Llanstephan MS 118 , Llanstephan MS 133 , Llanstephan MS 134 ; N.L.W MSS. 642, 644, 668, 783, 1246-7, 2607, 3487, 5269, 5272, 5273, 6471, 6499, 6681, 13067; Cardiff MSS. 16, 19, 26, 84; Hafod MS. 13; Jes. Coll. MSS. 15, 16, 17; gweler hefyd Cat. of Add. to B.M. MSS. 1841-5.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.