SION CERI (fl. 1500?-1530?), bardd

Enw: Sion Ceri
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ei enw llawn oedd Siôn ap y Bedo ap Dafydd ap Hywel ap Tudur. (Bodl. Welsh, c. 4, 27b).

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Bodewryd MS 1D ; Esgair MS. 2; Brogyntyn MSS. 1, 2, 3; Cwrtmawr MS 204B , Cwrtmawr MS 244B , Cwrtmawr MS 448A ; Peniarth MS 69 , Peniarth MS 77 , Peniarth MS 82 , Peniarth MS 84 , Peniarth MS 86 , Peniarth MS 87 , Peniarth MS 98 , Peniarth MS 100 , Peniarth MS 103 , Peniarth MS 112 , Peniarth MS 151 , Peniarth MS 239 ; Llanstephan MS 15 , Llanstephan MS 30 , Llanstephan MS 35 , Llanstephan MS 47 , Llanstephan MS 53 , Llanstephan MS 118 , Llanstephan MS 133 , Llanstephan MS 134 ; NLW MS 642B , NLW MS 644B , NLW MS 668C , NLW MS 783B , NLW MS 1246D , NLW MS 1247D , NLW MS 2607B , NLW MS 3487E , NLW MS 5269B , NLW MS 5272C , NLW MS 5273D , NLW MS 6471B , NLW MS 6499B , NLW MS 6681B , NLW MSS 13067B ; Cardiff MSS. 16, 19, 26, 84; Hafod MS. 13; Jes. Coll. MSS. 15, 16, 17; gweler hefyd Cat. of Add. to B.M. MSS. 1841-5.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.