THOMAS, ALFRED, barwn Pontypridd (1840 - 1927), o Fronwydd, Caerdydd

Enw: Alfred Thomas
Dyddiad geni: 1840
Dyddiad marw: 1927
Rhiant: Daniel Thomas
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: barwn Pontypridd
Cartref: Fronwydd
Maes gweithgaredd: Perchnogaeth Tir; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Benjamin George Owens

Ganwyd 16 Medi 1840, yn Llwyn-y-grant, Pen-y-lan, Caerdydd, yn fab i Daniel Thomas, ymgymerwr. Addysgwyd ef yn ysgol Weston, ger Bath, a threuliodd ei oes ym musnes ei dad. Daeth yn ŵr amlwg mewn llawer o gylchoedd cyhoeddus. Bu'n aelod o gyngor dinas Caerdydd am 11 mlynedd o 1875 ymlaen ac yn faer yn 1881-2. Bu'n aelod seneddol dros etholaeth newydd dwyrain Morgannwg o 1885 hyd ei ymddiswyddiad yn 1910. Yr oedd hefyd yn ustus heddwch dros Gaerdydd a Morgannwg, ac yn ddirprwy-raglaw Morgannwg. Rhoes gefnogaeth frwd i'r Coleg Prifysgol a godwyd yng Nghaerdydd yn 1882 a bu'n aelod o'r cyngor ac yn llywydd. Ef hefyd oedd llywydd cyntaf Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bedyddiwr ydoedd o ran crefydd, ac etholwyd ef yn llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru yn 1886. Gwnaed ef yn farchog yn 1902, ac yn farwn yn 1912. Bu farw yn ddi-briod 14 Rhagfyr 1927.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.