THOMAS, DAVID (1739? - 1788), meddyg esgyrn

Enw: David Thomas
Dyddiad geni: 1739?
Dyddiad marw: 1788
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: meddyg esgyrn
Maes gweithgaredd: Meddygaeth
Awdur: Moelwyn Idwal Williams

Ganwyd yn y Cwrt, Pembre, Sir Gaerfyrddin. Efe oedd yr enwocaf o deulu a fu'n boblogaidd am flynyddoedd lawer fel meddygon esgyrn ac a enillodd hyder nifer fawr o'u cyfoeswyr. Yr oedd yn feddyg esgyrn wrth synnwyr naturiol yn hytrach nag oblegid ei ddysgeidiaeth yn yr alwedigaeth honno. Bu farw 25 Mai 1788 yn 49 mlwydd oed.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.