THOMAS, DAVID (1813 - 1894), gweinidog Annibynnol ac esboniwr Beiblaidd

Enw: David Thomas
Dyddiad geni: 1813
Dyddiad marw: 1894
Plentyn: Rees Urijah Thomas
Rhiant: William Thomas
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol ac esboniwr Beiblaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd yn ymyl Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, mab William Thomas, gweinidog Annibynnol. Wedi gorffen ei ysgol bu mewn galwedigaeth fasnach ac yn athro ysgol a gwasnaethu eglwysi'r cylch fel pregethwr ar y Sul. Cafodd gwrs disglair yng Ngholeg Newport Pagnell. Ordeiniwyd ef yn weinidog yn yr eglwys Annibynnol yn Chesham yn 1841, symudodd i Stockwell, Llundain, yn 1844, a gweinidogaethodd yno hyd 1877, pryd yr ymddeolodd. Cafodd weinidogaeth hynod o eithriadol yn Stockwell; tynnai ei bregethau esboniadol gynulleidfaoedd mawr, a daeth yn esboniwr Beiblaidd mwyaf poblogaidd ei gyfnod. Ei brif weithiau oedd: A Biblical Liturgy, 1856; Augustine Hymn Book, 1866; yn cynnwys rhai o'i emynau ei hun; The Crisis of Being, 1849; Homiletic Commentary on St. Mathew, 1864; Homiletic Commentary on the Acts, 1870; Problemati Mundi, 1878. Cyhoeddwyd ei holl weithiau yn naw o gyfrolau, 1882-9. Ei brif gyfraniad i lenyddiaeth Feiblaidd oedd The Homilist, 50 o gyfrolau. Bu farw 30 Rhagfyr 1894 yn Ramsgate. Mab iddo oedd REES URIJAH THOMAS (1839 - 1901), a fu'n cadeirydd y ' Congregational Union ' yn 1895 (Congl. Year Book, 1902).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.