THOMAS DERLLYS (fl. 15fed ganrif), bardd

Enw: Thomas Derllys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Bodewryd MS. 1; Brogyntyn MS. 6; Cwrtmawr MSS. 5, 12, 23, 454; Llanstephan MS 47 , Llanstephan MS 133 , Llanstephan MS 134 ; Mostyn MSS. 143, 147, 160; NLW MS. 727, 970, 6511, 5269, 13071, 13078, 13079; Panton MS. 42; Peniarth MS 55 , Peniarth MS 83 , Peniarth MS 112 ; Wynnstay MS. 1; Cardiff MSS. 5, 7, 27, 65; Hafod MSS. 13, 20. Gweler hefyd Cat. of Add. to B.M. MSS. 1841-5.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.