THOMAS GWYNEDD (fl. 16eg ganrif), bardd

Enw: Thomas Gwynedd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Brogyntyn MS. 2; Bodewryd MS. 1; Cwrtmawr MS. 11; Llanstephan MS 133 ; NLW MS 6471B ; Peniarth MS 81 , Peniarth MS 100 ; Jes. Coll. MS. 17; a B.M. Add. MSS. 14901, 14980.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.