THOMAS, MARGARET (1779 -?), emynyddes;

Enw: Margaret Thomas
Dyddiad geni: 1779
Priod: Edward Thomas
Priod: Edward Williams
Rhiant: William Llwyd
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: emynyddes;
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

merch William Llwyd o'r Faenol, ger Bangor, Sir Gaernarfon. Priododd yn ieuanc ag un Edmund Williams, ac eilwaith (c. 1817) ag Edward Thomas, Talybont Uchaf, Llanllechid, blaenor yn y Gatws (Methodistiaid Calfinaidd), ger Bangor. Ceir ei gwaith prydyddol yn ei llawysgrif ar ddail gwynion hen argraffiad o'r Beibl, Geiriadur T. Charles, a hen gopi o'r Llyfr Gweddi Gyffredin. Cyhoeddwyd nifer o'i hemynau gan T. Levi yn Y Traethodydd, 1904, a cheir y pennill ‘Dyma Feibl annwyl Iesu,’ etc., yn eu plith. Tybir mai hi biau'r hen bennill, ac nis priodolir i neb arall. Cyhoeddwyd ef gyntaf, hyd y gwyddys, yn ail argraffiad casgliad T. Owen o emynau (Llanfyllin, 1820).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/