THOMAS TEIFI (‘Thomas ab Einion’; fl. 16eg ganrif), bardd

Enw: Thomas Teifi
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Pen. MSS. 79, 114; Llanst. MSS. 40, 133. Yn Cardiff MS. 7 ceir cywydd i Ynys Fôn gan ‘T. ap Eingnon vel Teifi,’ ac yn Pen. MS. 114 gywydd i Lewis Gwyn gan ‘Tho. ap Eynyon al's Teyfy.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/