THOMAS TEIFI (' Thomas ab Einion '; fl. 16eg ganrif), bardd

Enw: Thomas Teifi
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir gweithiau a briodolir iddo yn Peniarth MS 79 , Peniarth MS 114 ; Llanstephan MS 40 , Llanstephan MS 133 . Yn Cardiff MS. 7 ceir cywydd i Ynys Fôn gan 'T. ap Eingnon vel Teifi,' ac yn Peniarth MS 114 gywydd i Lewis Gwyn gan 'Tho. ap Eynyon al's Teyfy.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.