WATKYNS, ROWLAND (c.1614 - 1664), clerigwr ac awdur

Enw: Rowland Watkyns
Dyddiad geni: c.1614
Dyddiad marw: 1664
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr ac awdur
Maes gweithgaredd: Crefydd; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: William Llewelyn Davies

Ganwyd yn Longtown, Swydd Henffordd, mewn rhan o'r sir honno a oedd ar un adeg yn esgobaeth Tyddewi. Sefydlwyd ef yn ficer Llanfrynach, sir Frycheiniog, yn 1635, cymerwyd ei fywoliaeth oddi arno yn 1648, eithr cafodd hi'n ôl wedi'r Adferiad. Bu farw yn 1664.

Hyd y gwyddys, un llyfr yn unig a gyhoeddodd, sef Flamma sine Fumo: or Poems without Fictions (London, 1662). Ceir ynddo ganu, yn Lladin a Saesneg, i lawer o gyfoeswyr y bardd yn Ne Cymru a'r gororau, yn arbennig i aelodau rhai o'r teuluoedd tiriog. Y mae'n amlwg ei fod yn briod gan iddo ganu ' An epitaph upon my beloved daughter Susanna Watkyns, who was born upon Ash Wednesday, 1655, and dyed the 5 of August, 1658.'

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/