WILLIAMS, DAVID (1793? - 1845), awdur llyfr Cymraeg a ysgrifennwyd yng ngwlad Mexico

Enw: David Williams
Dyddiad geni: 1793?
Dyddiad marw: 1845
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd c. 1793 yng Nglandŵr, gerllaw Abertawe. Daeth yn aelod gyda'r Annibynwyr yn y Mynydd-bach. Ymfudodd i Mexico, gan adael Hwlffordd, Sir Benfro, ar 12 Mawrth 1825 a chyrraedd Vera Cruz ar 13 Mai; dysgodd beth Sbaeneg yn ystod y fordaith. Cyhoeddodd Llythyrau Cymro yn Mexico at ei Gyfeillion yn Nglandwr wrth Abertawy … (Abertawy, 1827); cyhoeddwyd dwy ran allan o dair a arfaethid a chafwyd tri argraffiad yn yr un flwyddyn. Yn 1833 aeth yr awdur i U.D.A., gan ymsefydlu yn Allentown, Pennsylvania, a gweithio yn y Craneville Iron Works. Bu farw Mai 1845.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.