REES, THOMAS (‘Twm Carnabwth’; 1806? - 1876), paffiwr

Enw: Thomas Rees
Ffugenw: Twm Carnabwth
Dyddiad geni: 1806?
Dyddiad marw: 1876
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: paffiwr
Maes gweithgaredd: Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd mewn lle o'r enw Carnabwth, Mynachlog-ddu, Sir Benfro. Bu ganddo ran yn nherfysgoedd ‘Beca’ — ond nid rhan mor amlwg ag a briodolir iddo weithiau. Enillodd enw mawr fel paffiwr, ond yn 1847, mewn ymladdfa (ac yntau'n feddw) â gŵr o'r enw Gabriel Davies, collodd un o'i lygaid. Newidiodd ei fuchedd, ac ymaelododd gyda Bedyddwyr Bethel, Mynachlogddu. Mewn tŷ o'r enw ‘Trial’ yr oedd yn byw, ac yno y cafwyd ef wedi marw, 17 Tachwedd 1876, ‘yn 70 oed’ meddai carreg ei fedd — claddwyd ef ym mynwent Bethel.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/