GOODWIN, GERAINT (1903 - 1941), awdur

Enw: Geraint Goodwin
Dyddiad geni: 1903
Dyddiad marw: 1941
Priod: Rhoda Margaret Goodwin (née Storey)
Rhiant: Mary Jane Goodwin
Rhiant: Richard Goodwin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Gwyn Jones

Ganwyd 1 Mai 1903 ym mhlwyf Llanllwchhaearn, Sir Drefaldwyn, mab Richard a Mary Jane Goodwin. Bu yn ysgol ganolraddol Tywyn, Sir Feirionnydd. O 1922 hyd 1938 yr oedd yn byw yn Llundain, gan ysgrifennu i newyddiaduron a chyfnodolion ac yn cyfansoddi llyfrau. Yn 1932 priododd Rhoda Margaret, merch Harold Storey. Ei lyfrau cyntaf oedd Conversations with George Moore, 1929, a Call Back Yesterday, 1935 - yr ail, i raddau, yn hunan-gofiannol. Troes wedyn i ysgrifennu nofelau a storïau ac at bynciau Cymreig - The Heyday in the Blood, 1936, The White Farm (storïau byrion) 1937, Watch for the Morning, 1938, a Come Michaelmas, 1939. Y mae ei storïau am Gymru a'r goror yn llawn o fywyd ac o sawyr y ddaear. Wedi dychwelyd i Gymru bu'n byw yng Nghorris Ucha ac wedyn yn Nhrefaldwyn lle y bu farw 10 Hydref 1941.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.