MACHEN, ARTHUR (1863 - 1947) a gyfenwyd yn ARTHUR LLEWELLIN JONES i gychwyn, awdur

Enw: Arthur Machen
Dyddiad geni: 1863
Dyddiad marw: 1947
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: awdur
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Cecil John Layton Price

Ganwyd 3 Mawrth 1863. Treuliodd flynyddoedd ei ieuenctid yn rheithordy Llanddewi Fach yn ymyl Caerlleon-ar-Wysg a bu yn ysgol eglwys gadeiriol Henffordd hyd nes oedd yn 17 oed. Wedi treulio peth amser yn Llundain, bron a llewygu, daeth i feddu incwm annibynnol am gyfnod a chyhoeddi rhai o'i ystorïau cynnar gorau.

Yr oedd eisoes wedi ysgrifennu cyfieithiad o waith Casanova a dau waith efelychiadol — The Anatomy of Tobacco, 1888, a The Chronicle of Clemendy, 1884. Yn 1900 yr oedd yn aelod o gwmni drama crwydrol F. R. Benson. Wedi hynny bu'n ysgrifennu i newyddiaduron; cyhoeddwyd dau o'i weithiau mwyaf adnabyddus yn y newyddiadur yr ysgrifennai iddo. The Bowman, a gyhoeddwyd yn yr Evening News, 29 Medi 1914, a roes gychwyn i stori ‘Angel Mons’ yn ystod Rhyfel 1914-18. Cyhoeddwyd ei waith hunan-gofiannol cyntaf, Far Off Things (1923), o dan deitl arall yn yr Evening News yn 1915; cynhwysai'r gwaith hwn atgofion pleserus wedi eu hysgrifennu mewn ysbryd aeddfed a phrofiadol.

Erbyn heddiw daeth yr awdur yn enwog am ei storïau am y byd arall sydd yn ymylu ar fywyd realiti; ofn a dychryn ydyw'r cyweirnod iddynt; yn Hieroglyphics, The Hill of Dreams, a The Children of the Pool y ceir yr esiamplau mwyaf adnabyddus (gweler rhestr yn Who's Who). Er ei dueddiadau Catholig ni thorrodd ei gysylltiad â'r Eglwys Anglicanaidd.

Priododd ddwywaith a bu iddo fab a merch o'r ail wraig. Ymneilltuodd i Amersham yn 1929 a daeth yn enwog fel ymgomiwr mewn cwmni. Cafodd bensiwn sifil y Llywodraeth yn 1932. Bu farw 15 Rhagfyr 1947.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/