MORGAN, JOHN LLOYD (1861 - 1944), barnwr llys sirol 1910-26

Enw: John Lloyd Morgan
Dyddiad geni: 1861
Dyddiad marw: 1944
Rhiant: Margaret Morgan (née Rees)
Rhiant: William Morgan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: barnwr llys sirol
Maes gweithgaredd: Cyfraith
Awdur: Thomas Mardy Rees

Ganwyd 13 Chwefror 1861, yng Nghaerfyrddin, mab y Parch. W. Morgan, gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro yng ngholeg Presbyteraidd Caerfyrddin, a'i wraig Margaret, merch Thomas Rees, Capel Tyddist, Llandeilo. Cafodd ei addysg yng ngholeg Tattenhall, swydd Stafford, a choleg y Drindod, Caergrawnt. Daeth yn ynad heddwch yn siroedd Caerfyrddin, Penfro, a Morgannwg; bu'n aelod seneddol (Rhyddfrydwr) dros orllewin Sir Gaerfyrddin, 1889-1910, ac yn gofiadur Abertawe 1909-11. Ysgrifennodd gofiant i'w dad (Llundain, 1886) a bu'n noddwr i rai o achosion crefyddol Caerfyrddin — eglwys Heol Undeb (capel ei dad) yn eu plith. Bu farw 17 Mai 1944, a chladdwyd ef ym mynwent capel Heol Undeb, Caerfyrddin.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/