WILLIAMS, JOHN HUW (1871 - 1944), golygydd papur newydd

Enw: John Huw Williams
Dyddiad geni: 1871
Dyddiad marw: 1944
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: golygydd papur newydd
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: David Thomas

Ganwyd 28 Chwefror 1871 yn Caernarfon. Adweinid ef wrth y ffugenw ‘Leo’, ond ‘Sgorfai’ wrth ysgrifennu i'r Herald Cymraeg. Efe oedd un o dri sylfaenydd Y Dinesydd Cymreig (1912), ei olygydd hyd 1925, a'i oruchwyliwr hyd 1926. Yr oedd ei ysgrifau, ‘Senedd y Pentre’, yn boblogaidd iawn. Symudodd i Flaenau Ffestiniog (1926) yn swyddog i Urdd y Rechabiaid, a dychwelyd i Gaernarfon (1942). Ysgrifennodd golofn, ‘Sibrydion yr Awel’, yn Y Gwyliedydd Newydd. Yr oedd yn actor, awdur y ddrama Yr Hen Gojar (1925), heddychwr, dirwestwr, a phregethwr cynorthwyol. Bu farw 7 Ionawr 1944 yng Nghaernarfon.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/