DAFYDD, (neu DAVIES), MAURICE (fl. 1789), emynydd

Enw: Maurice Dafydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Daw'r emyn Cymraeg tra adnabyddus sy'n dechrau gyda'r llinell ' Am graig i adeiladu … ' o lyfryn o'i waith a gyhoeddwyd yn 1789. Ymddengys mai gyda'r Annibynwyr yn y Bala yr oedd yn aelod.

Gweler y drafodaeth yn J. Thickens, Emynau a'u Hawduriaid, 138-9.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.