DAFYDD, OWEN (1751 - 1814?), bardd cefn gwlad a baledwr

Enw: Owen Dafydd
Dyddiad geni: 1751
Dyddiad marw: 1814?
Priod: Joyce Dafydd (née William)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd cefn gwlad a baledwr
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio; Barddoniaeth
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Dywedir mai o Wynfe, Sir Gaerfyrddin yr hannai, ond trigai yn Llandybïe yn 1783. Bernir mai ef yw'r ' Owen Watkin ' a briododd Joyce William o Gwm Aman, yno 21 Tachwedd 1783. Crwydrodd lawer ar hyd ei oes wrth ddilyn galwedigaeth melinydd. Bu'n byw am dymor yng Nghwmgrenig-fach, Cwm Aman, ac ar ôl hynny yn Llwyn Uchedwel gerllaw'r Glais yng Nghwmtawe; Cefn Myddfai, Llangyfelach; a Melin Gurwen. Gorffennodd ei yrfa ym Melin y Gurnos, Cwmtawe. Codwyd cofadail ar ei fedd ym mynwent y plwyf, Ystradgynlais yn 1869; dywedir ar honno ddarfod ei eni yn 1751 ac iddo farw 29 Mawrth 1813. Eithr dywed Thomas Levi (Y Traethodydd, 1866, 406) iddo farw 29 Mawrth 1813 yn 62 oed, a dywed Glasnant Jones (Y Geninen, Mawrth 1906) iddo farw yn 1816 yn 65 oed. Bernir mai ef yw'r ' Owain William, Gurnos Mill ' y ceir cofnod ei gladdu yng nghofrestr Ystradgynlais 26 Chwefror 1814. Cyhoeddwyd nifer o'i ganeuon ar ffurf baledi, megis ei gân i Danchwa Brynmorgan (Voss, Abertawe, 1812). Ond ei gân enwocaf yw honno i Dduwdod Crist, sef Cân yn dangos fod Crist yn Dduw &c., (Voss, 1806, ac amryw arg. yn ddiweddarach). Chwaraeodd y gan hon ran nid bychan yn y ddadl rhwng Trindodwyr a'r Undodiaid yn nechrau'r 19eg ganrif. Cyhoeddwyd Cynhyrchion Barddonol yr Hen Felinydd Owen Dafydd Cwmaman yn Ystalyfera yn 1904.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.