OWEN, ATHELSTAN (1676 - 1731), Rhiwsaeson, Llanbryn-mair, Sir Drefaldwyn

Enw: Athelstan Owen
Dyddiad geni: 1676
Dyddiad marw: 1731
Priod: Anna Athelstan (née Corbet)
Plentyn: Ann Maurice (née Owen)
Plentyn: Elizabeth Powell
Plentyn: Richard Owen
Plentyn: Corbet Owen
Rhyw: Gwryw
Cartref: Rhiwsaeson
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Gwasanaethau Cyhoeddus a Chymdeithasol, Gweinyddiaeth Sifil

Ganwyd 1676 (bedyddiwyd 26 Tachwedd); aeth i Rydychen yn 1693; bu'n siryf Meirion yn 1726; bu farw 14 Awst 1731, a chladdwyd yn Nhywyn. Cynnwys llawysgrif Bangor 7056 (1-75) yn llyfrgell Coleg y Gogledd brydyddiaeth Saesneg ganddo, 'yr ail ran', yn dechrau yn 1711 ac yn ymestyn hyd tua 1729; arddengys addysg glasurol dda, hoffter o'i fro, a diddordeb byw yng ngwleidyddiaeth a moesau ei gyfnod.

Ymdrinir a'i briodas a'g Ann, aeres Ynysmaengwyn, Sir Feirionnydd, yn yr erthygl ar deuluoedd Wynn - Pryse - Corbet o'r lle hwnnw. Ar ei deulu gweler Collections, historical & archaeological relating to Montgomeryshire, xxii, 35-43.

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.