REES, EDWARD WALTER ('Gwallter Dyfi '; 1881 - 1940), rheolwr banc a cheidwad cledd yr Orsedd

Enw: Edward Walter Rees
Ffugenw: Gwallter Dyfi
Dyddiad geni: 1881
Dyddiad marw: 1940
Priod: Frances Anne Rees (née Richards)
Rhiant: Jane Rees (née Jones)
Rhiant: Richard Rees
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: rheolwr banc a cheidwad cledd yr Orsedd
Maes gweithgaredd: Economeg ac Arian; Eisteddfod
Awdur: Mary Auronwy James

Ganwyd 8 Hydref 1881 yn fab i Richard Rees ('Maldwyn ', bu farw 1927) a Jane (ganwyd Jones) ei wraig, Medical Hall, Machynlleth, Trefaldwyn. Mynychodd ysgol sir Machynlleth cyn mynd i weithio mewn banc, gan ddod yn rheolwr Banc Barclay yn Aberteifi ac wedyn yng Nghaerfyrddin (1926-40). Priododd, 8 Rhagfyr 1914, â Frances Anne Rees, Goleufryn, Eglwys Newydd, Morgannwg, a bu farw 24 Ebrill 1940, gan adael dau fab a merch. Yr oedd yn sylfaenydd ac ysgrifennydd Cymdeithas Cymrodorion Aberteifi ac yn aelod o nifer o gymdeithasau diwylliannol eraill. Ef oedd ysgrifennydd Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin, 1911, a bu'n geidwad cledd Gorsedd y Beirdd am gyfnod maith, 1913-40. Golygodd golofn Ceredigion a Phenfro yn y Cardigan and Tivyside Advertiser am gyfnod. Yr oedd ganddo gasgliad da o hen lyfrau a llawysgrifau Cymraeg ac yn 1938 etholwyd ef yn drysorydd Cymdeithas Lyfryddol Cymru.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.