Canlyniadau chwilio

1 - 7 of 7 for "meiriadog"

1 - 7 of 7 for "meiriadog"

  • ROBERTS, PETER (fl. 1578-1646), cyfreithiwr a chroniclydd dai Meiriadog y bu fyw hyd 1622, pan fu farw ei dad a gadael digon o arian iddo i godi'r Fron Goch gerllaw; cafodd fab a phedair merch. Ni wyddys pa bryd y bu farw, ond deil i gofnodi digwyddiadau hyd ddiwedd 1646. Y mae'n hysbys fel awdur Y Cwtta Cyfarwydd, casgliad hynod ddiddorol o fanion hanes yr ardaloedd o amgylch Llanelwy, yn ymestyn o 1607 hyd 1646; golygwyd hwn gan D. R. Thomas yn 1883.
  • WILLIAMS, WILLIAM (1832 - 1900), meddyg anifeiliaid Ganwyd ym mhlwyf Cefn Meiriadog, ger Llanelwy, yn fab i William Williams, ac yn ŵyr i Thomas Williams, ' ffarier ' o gryn enw. Aeth yntau i'r un alwedigaeth â'i daid, yn 17 oed, ond torrodd ei iechyd yn 20 oed ac aeth i Awstralia am dair blynedd. Wedyn, aeth i Dick's Veterinary College yn Edinburgh. Dechreuodd yn 1857 ar yrfa lwyddiannus iawn yn Bradford, ac yn 1866 penodwyd ef yn brifathro ei
  • EDWARDS, JOHN (Meiriadog; 1813 - 1906), bardd, llenor a golygydd
  • THOMAS, DAVID RICHARD (1833 - 1916), clerigwr a hanesydd gymrodoriaeth yn 1859, ond ni ddewiswyd ef. Urddwyd ef yn 1857 yn gurad Rhuddlan; bu wedyn (1859-64) yn gurad Selatyn, yn ficer Cefn Meiriadog (1864-77), yn ficer Meifod (1877-92), ac yn rheithor Llandrinio (1892-1916); penodwyd ef yn ganon yn Llanelwy yn 1881 ac yn archddiacon Maldwyn yn 1886. Yr oedd yn offeiriad ymroddgar yn ei blwyfi, yn archddiacon cydwybodol, yn amddiffynnydd selog i'w Eglwys, a
  • FISHER, JOHN (1862 - 1930), ysgolhaig Cymraeg , Llanllwchaearn, a Rhuthyn, yn esgobaeth Llanelwy. Ei unig fywoliaeth oedd rheithoraeth Cefn Meiriadog a dderbyniodd yn 1901. Yr un flwyddyn daeth yn llyfrgellydd llyfrgell eglwys gadeiriol Llanelwy; gwnaeth gatalog (mewn llawysgrif) o lyfrau'r llyfrgell honno. Penodwyd ef yn ganon yn 1916, ac yn ganghellor yr eglwys gadeiriol yn 1927. Gwnaed ef yn gaplan arholi yn Gymraeg i'r archesgob Edwards yn 1921
  • LEWIS, IVOR (1895 - 1982), llawfeddyg ymgynghorol Presbyteraidd yng Nghapel Marli, Cefn Meiriadog, lle cynhaliwyd ei angladd. Fe'i claddwyd wedyn, yn ôl ei ddymuniad, ym mynwent Twynllanan ym man ei eni, Llanddeusant. Y flwyddyn ar ôl ei farwolaeth, yn sgil lansio cronfa gan feddygon Ysbyty Glan Clwyd, sefydlwyd darlith flynyddol, Darlith Goffa Ivor Lewis, ac fe'i cynhelir o hyd yn y Ganolfan Addysg Olradd yn Ysbyty Glan Clwyd. Yn 2011 agorwyd adran gleifion
  • MEIRIADOG - gweler EDWARDS, JOHN