Canlyniadau chwilio

205 - 211 of 211 for "1941"

205 - 211 of 211 for "1941"

  • WILLIAMS, THOMAS OSWALD (ap Gwarnant; 1888 - 1965), gweinidog (U), llenor, bardd, gŵr cyhoeddus aelod anrhydeddus o Gyngor Cymanfa Gyffredinol (General Assembly) ei enwad yn 1963. Fel gŵr cyhoeddus yn ei dref, ei ardal a'i sir, bu ei wasanaeth yn gyfoethog: bu'n aelod o gyngor bwrdeistref Llanbedr (1934-63), ac yn faer yr un fwrdeistref bedair gwaith (1940-41; 1941-42; 1950-51; 1959-60); yn 1954 fe'i hanrhydeddwyd â rhyddfraint y fwrdeistref. Cynrychiolodd y fwrdeistref ar lys llywodraethwyr
  • WILLIAMS, WALDO GORONWY (1904 - 1971), bardd a heddychwr blynyddoedd o 1939 ymlaen yn rhai cyffrous a chynhyrchiol i'r bardd, fe'u nodweddid gan fywyd personol dyrys a thrallodus. Ar 14 Ebrill 1941 priodwyd Waldo Williams a Linda Llewellyn yng Nghapel Blaenconin. Yn sgil ei safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol ar sail heddychiaeth ymddangosodd Waldo gerbron tribiwnlys yng Nghaerfyrddin yn Chwefror 1942, a chafodd ei ryddhau o wasanaeth milwrol yn amodol ar barhau
  • WILLIAMS, WILLIAM (Crwys; 1875 - 1968), bardd, pregethwr ac archdderwydd bennaf fel awdur telynegion adnabyddus fel ‘Dysgub y dail’, ‘Melin Trefin’, ‘Siôn a Siân’, ‘Y border bach’, a ‘Y sipsi’. Y mae'n un o'r beirdd a lwyddodd i ymryddhau o gaethiwed arddull y ‘Bardd Newydd’. Cyhoeddodd hefyd A brief history of Rehoboth Congregational Church, Bryn-mawr, from 1643 to 1927 (1927), a dwy gyfrol o atgofion, Mynd a dod (1941) a Pedair pennod (1950). Ymysg y llawysgrifau a
  • WILLIAMS, WILLIAM EWART (1894 - 1966), ffisegydd a dyfeisydd . Ystyrir ei gyfrol Applications of interferometry (1928, 1930, 1941, 1948, 1951), a gyfieithiwyd i nifer o ieithoedd, yn waith safonol. Yn 1949 gwerthodd ei labordy personol yn Pasadena i Lu Awyr y Taleithiau Unedig. Bu ynglŷn â dyfeisio math arbennig o ffenestr ar gyfer project Mercury i Gwmni Northrop. Yn 1952-53 ef oedd prif ymgymerwr American Missile Control. Yn 1953, wedi cyfnod o waeledd ac mewn
  • WILLIAMS, WILLIAM MORRIS (1883 - 1954), chwarelwr, arweinydd corau, datgeiniad a beirniad cerdd dant Abertridwr, lle y bu ganddo gôr llwyddiannus nes dychwelyd eto yn 1921 i ardal ei febyd. Cafodd waith yn chwarel Maenofferen, ac yno y bu hyd ei ymddeoliad yn 1941. Yn ystod y cyfnod sefydlodd gorau cymysg, corau plant, a chorau cerdd dant. Gyda chôr cymysg o tua chant o leisiau, a chyfeiliant cerddorfa amatur leol, cyflwynodd nifer o oratorïau, megis Messiah, Judas Maccabeus a Creation. Gan ddibynnu ar
  • WILLIAMS, WILLIAM NANTLAIS (1874 - 1959), gweinidog (MC), golygydd, bardd ac emynydd chystadlu, fel y dengys ei gasgliad o delynegion, Murmuron newydd (1926), a'i rigymau i blant, Darlun a chân (1941). Cyn diwedd oes, ar gyfrif ei gyfraniad llenyddol, cafodd radd M.A. er anrhydedd gan Brifysgol Cymru. Ceir trafodaeth arno fel emynydd a bardd, ynghyd â rhestr o'i holl gynhyrchion o'r wasg, ym Mwletin Cymdeithas Emynau Cymru, I, rhif 4 (1971), 77-99. Ysgrifennodd lawer i'r cylchgronau a
  • WOOLLER, WILFRED (1912 - 1997), cricedwr a chwaraewr rygbi Ganwyd Wilfred Wooller yn Wentworth, Church Road, Llandrillo yn Rhos, sir Ddinbych, ar 20 Tachwedd 1912, yn fab i Wilfred Wooller, adeiladwr a chontractiwr, a'i wraig Ethel (ganwyd Johnson, bu farw 1924). Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg John Bright, Llandudno ac Ysgol Rydal a Choleg Crist, Caergrawnt. Priododd 1) Gillian Windsor-Clive (1922-1961), Castell Sain Ffagan yn 1941, ysgarwyd yn 1946, a 2