Rydych yn darllen erthygl a archifwyd.

HOGGAN, FRANCES ELIZABETH (1843 - 1927), meddyg

Enw: Frances Elizabeth Hoggan
Dyddiad geni: 1843
Dyddiad marw: 1927
Priod: George Hoggan
Rhiant: Georgiana Catherina Morgan (née Philipps)
Rhiant: Richard Morgan
Rhyw: Benyw
Maes gweithgaredd: Meddygaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn Aberhonddu 20 Rhagfyr 1843, yn ferch i Richard Morgan, mab Robert Morgan o Henry's Mote yn Sir Benfro, a gwr gradd o Goleg Iesu, Rhydychen (1830 - Foster, Alumni Oxonienses); yr oedd ef ar y pryd yn gurad y Priordy yn Aberhonddu. Un o Philipiaid Cwmgwili oedd ei mam. Penodwyd Richard Morgan yn ficer Aberafan yn 1845, ond bu farw yn 1851.

Addysgwyd Elizabeth ar y Cyfandir, a phenderfynodd fynd yn feddyg; ond cafodd fod ysgolion meddygol Llundain wedi eu cau i ferched, ac felly aeth i Zurich. Graddiodd yn M.D. yno yn 1870 - hi oedd y ferch gyntaf o Brydain a raddiodd mewn meddygiaeth ar y Cyfandir, a'r ail ferch o gwbl i raddio yn Zurich. Dychwelodd i Lundain i weithio, gan roi sylw arbennig i afiechydon merched a phlant; a chyhoeddoedd res hir o bapurau meddygol, yma ac ar y Cyfandir. Yn 1874, ymbriododd â George Hoggan, meddyg. Bu Elizabeth farw ar 5 February 1927.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.