ABRAHAM (bu farw 1080), esgob Dewi

Enw: Abraham
Dyddiad marw: 1080
Plentyn: Isaac
Plentyn: Hedd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: esgob Dewi
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Edward Lloyd

Olynydd Sulien a ymddiswyddodd yn 1078 ('euream' yn Peniarth MS 20 ). Yn ôl llawysgrif C yr ' Annales Kambriae ' fe'i llofruddiwyd gan y 'cenedl-ddynion' a anrheithiodd Tyddewi yn 1080. Darganfuwyd croes goffa arysgrifenedig ei feibion Hedd ac Isaac yn yr eglwys gadeiriol yn 1891.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.