BARHAM, DIANA (1763 - 1823), arglwyddes, noddwraig crefydd

Enw: Diana Barham
Dyddiad geni: 1763
Dyddiad marw: 1823
Priod: Gerard Noel
Plentyn: Charles Gordon Noel
Rhiant: Margaret Middleton (née Gambier)
Rhiant: Charles Middleton
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: arglwyddes, noddwraig crefydd
Maes gweithgaredd: Dyngarwch; Crefydd; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Unig ferch Charles Middleton, Arglwydd Barham, a Margaret ei briod, Barham Court, Kent. Priododd, yn 1780, Syr Gerard Noel.

Yr oedd o ysbryd efengylaidd. Ymsefydlodd yng Ngŵyr, Morgannwg, yn 1813, a chyda chymorth y Methodistiaid sefydlodd achosion crefyddol a chodi capeli iddynt yn rhannau Seisnig Gŵyr. Ni bu'r cydweithrediad rhyngddi â'r Methodistiaid yn hapus bob amser, ond cafodd gefnogaeth yr Annibynwyr hwythau.

Bu farw 12 Ebrill 1823, yn Fairy Hill, Gŵyr. Ymhen rhai blynyddoedd ar ôl ei marw cyflwynodd ei mab Charles, Arglwydd Barham - Arglwydd Gainsborough wedyn - y capeli i ymddiriedolwyr. O'r chwe chapel a godwyd ganddi y mae dau o hyd yn perthyn i'r Methodistiaid Calfinaidd, a'r lleill yn eiddo i'r Annibynwyr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.