BEDO AEDDREN (fl. c. 1500), bardd

Enw: Bedo Aeddren
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Idwal Lewis

Trigai yn Aeddren, ger Llangwm Dinmael, sir Ddinbych, a sonia ef ei hun am Langwm a Dinmael yn ei waith. Ceir amrywiaeth yn y llawysgrifau ynglŷn ag enw ei drigfan — Aerddrem, Aurdrem, Eurdrem, Oerddrym. Y mae'n debyg iddo hefyd ddal neu etifeddu ffarm Coed y Bedo, ger Aeddren. Dywaid rhai mai brodor o Lanfor, Meirionnydd, ydoedd.

Yr oedd yntau, fel Bedo Brwynllys, yn ddilynydd i Dafydd ap Gwilym fel bardd, a chanodd ganeuon serch yn y dull traddodiadol. Cymysgir gwaith Brwynllys ac yntau yn fynych yn y llawysgrifau, ac y mae'n amhosibl penderfynu pa un ohonynt yw gwir awdur aml ddarn. Claddwyd ef, meddir, yn Llanfor, Meirionnydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/