BEDO BRWYNLLYS (c. 1460), bardd o Frycheiniog

Enw: Bedo Brwynllys
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd o Frycheiniog
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

Priodolir iddo lawer o ganu serch o'r math sydd yn nodweddiadol o ddilynwyr Dafydd ap Gwilym, ynghyd â nifer bychan o gywyddau ac awdlau crefyddol a mawl a marwnad i uchelwyr, yn eu plith gywydd marwnad i Syr Richard Herbert, 1469. Ceir hefyd gywyddau dychan rhyngddo ef ac Ieuan Deulwyn a Hywel Dafi.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/